شرکت دانا پرداز قشم، به صورت تخصصی به ارائه راه کارهای نوین در زمینه فناوری اطلاعات می پردازد.