این سایت مربوط به مرکزی است که در زمینه‌ی فیزیک و علوم فضایی فعالیت می‌کند. این مرکز برنامه‌های آموزشی را برای دانشجویان و دانش‌آموزان در نظر گرفته است که دانش‌آموزان قادر می‌باشند از طریق آن فرصت‌های شغلی مورد علاقه‌ی خود را جستجو نمایند. فرصت‌های شغلی موجود در این زمینه در رشته‌هایی مانند: نجوم ، بیوفیزیک ، علوم کامپیوتری ، مهندسی بیومدیکال و ... می‌باشد. شما می‌توانید از برنامه‌های تحقیقاتی این سایت استفاده کنید و به سایر سایت‌های مرتبط متصل شوید.