این سایت شامل آثار طراحی و نقاشی فیگوراتیو سیاوش مهویس به همراه منتخبی از آثار اساتید تاریخ هنر و برخی از هنرمندان معاصر ایران و جهان می‌باشد.