مركز مطالعات وپژوهش های فلكی ـ نجومی با استعانت از در گاه باریتعالی ، وعنایات خاصه بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه ، حدود هشت سال است كه فعالیت علمی ، پژوهشی وآموزشی خود را آغاز نموده است ، با توجه ویژه مرجعیت عالیقدر تشیع حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) كه علاقه فراوان به بسط وگسترش علوم مختلف در میان مسلمانان دارند ، این مركز در شهریور ماه سال 1376 باگزینش حدود 40 نفر از طلاب وفضلای مستعد حوزه علمیه كار آموزشی خود را شروع نمود ، وتا اكنون بیش از 1100 دانش پژوه استفاده نمودند.