انتشارات بین­ المللی الهدی در سال 1363 با هدف گسترش همکاری­های بین­المللی بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان در عرصه کتاب و سایر محصولات فرهنگی تأسیس شد. این موسسه در 23 سال فعالیت خود با بهره ­گیری از نظرات متخصصان و کارشناسان چاپ و نشر توانسته است به موفقیت­ها و دستاوردهای قابل توجهی دست یابد.<br /> حضور در نمایشگاههای بین­ المللی کتاب یکی از اولویت­های این موسسه است که هدف آن معرفی کتاب­های منتشر شده در این موسسه و سایر انتشاراتی­ های داخلی (با کسب نمایندگی از انتشاراتی و امضای توافقنامه­) به اندیشمندان و فرهنگ دوستان است و تاکنون انتشارات الهدی توانسته است تقدیر نامه­ های متعددی از نمایشگاههای بین­المللی در نقاط مختلف جهان دریافت نماید. در همین خصوص می­توان به آخرین موفقیت این موسسه در نوزدهمین نمایشگاه بین­ المللی کتاب تهران اشاره کرد که در سال 1385 به عنوان «ناشر برگزیده بخش ناشران بین­ المللی» اشاره کرد. در همین سال نیز یکی از کتاب­های این انتشاراتی با عنوان «ترجمه دیوان مثنوی معنوی به ازبکی» برنده جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد.