این شبکه ، اطلاعات و منابع مطالعاتی گسترده‌ای را در رابطه با علم نجوم به کاربران ارائه می‌نماید.