پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه و هفته نامه افق حوزه . از سلسله دروس اخلاقی اساتید معظم نیز گزیده‌ای را جهت استفاده حوزویان درج و تاکنون در این راستا دروس متعددی از حضرات آیات اشتهاردی، مشکینی، انصاری شیرازی و خرازی را تنظیم و تقدیم طلاب و فضلاء نموده است.