یک سایت خبری می باشد که در آن عناوین و توضیحات خبر ها و اخبار مهم است.