خبرگزاری رسا به همت تعدادی از دانش پژوهان، طلاب و محققین حوزه علمیه قم، برای رسیدن به این هدف تاسیس شده و در نظر دارد ارتباط خبری و رسانه‌ای شایسته‌ای را بین جامعه و حوزه برقرار کند.معرفی محصولات فرهنگی و پژوهشی حوزه، خواسته‌های جامعه و نظام مقدس اسلامی از روحانیت و طرح مطالبات و دیدگاه‌های مراجع عظام تقلید و علمای اعلام درباره ارکان نظام وعملکرد آنها از اهداف این خبرگزاری است.