نشریه علم روز با دریافت مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 83 به روش اطلاع رسانی، خبری، تحلیلی، آموزشی و پژوهشی در زمینه کلیات علوم به زبان فارسی و انگلیسی با ترتیب انتشار هفتگی شروع به فعالیت نمود. بعد از بررسی‌های فراوان فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان حوزه فعالیت علم روز انتخاب گردید و پس از تشکیل تیم تحریریه، فنی و بازرگانی برای آغاز انتشار نشریه در نهایت اولین شماره این نشریه روز دوشنبه 15 اسفندماه 83 منتشر شده و در اختیار مخاطبان سراسر کشور قرار گرفت.