مسکن نارون با بیش از 30 پرسنل آماده خدمات رسانی به مالکین و متقاضیان گرامی می باشد و شامل خدمات اجاره آپارتمان، فروش آپارتمان، مشارکت در ساخت و سایر خدمات مشاوره می‌باشد.