این سایت متعلق به سازمان رصدکنندگان ستارگان می‌باشد از طریق این سایت با تاریخچه‌ و اهداف سازمان AAVSD آشنا می‌شوید. این مرکز اقدام به برگزاری سمینارها و نشست‌هایی در زمینه‌ی ستاره‌شناسی می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این سایت با تاریخ برگزاری این سمینارها آشنا شوند. با مراجعه به آرشیو این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی ستاره‌های مهم در زمینه‌ی اخترشناسی به دست آورید. این سایت شما را با ستاره‌های تغییرپذیر و حالات مختلف آنها آشنا می‌کند.