این شرکت در سال 1382 در شهر مقدس مشهد تاسیس شد و در همان سال در فضایی به وسعت 1000 متر مربع اقدام به برپایی بزرگترین شهر بازی(سرزمین خورشید) در خاورمیانه را نمود. استقبال روز افزون مراجعین به این پارک ها به دلیل ایمنی و جذابیت فوق العاده آن سبب گشت دنیای سازه های بادی با انتقال دانش فنی ساخت این گونه تجهیزات از کشور انگلیس و تلفیق آن با با فرهنگ و سنن آسیایی اقدام به طراحی، ساخت و تجهیز این گونه پارک ها در خاورمیانه نماید.