این سایت متعلق به مرکز رصدخانه‌ی ایستگاه ناسا می‌باشد که در نزدیکی چاردون در ۳۰ کیلومتری غربی کلولند واقع شده است. بخشی از اطلاعات ارائه شده ، منابع اطلاعاتی ستاره‌شناسی و مطالعاتی در این زمینه می‌باشد.