شرکت شاهسوند زرین (سهامی خاص ) یک شرکت خانوادگی تحت اداره گروهی از افراد جوان حرفه ای است که با اتکاء بر تجربه پدران خود توانسته است به یک واحد معروف و محبوب اختلاط و بسته بندی چای تبدیل شود. فعالیت های ملی و منطقه ای ما هر روز در حال گسترش هستند و بدین ترتیب ما قادریم تا محصولات و خدمات مان را در رده جهانی برای مشتریمان تهیه نمائیم. کارخانه ما در مشهد، مرکز استان خراسان رضوی و در منطقه صنعتی توس واقع است که از سابقه طولانی در زمینه کشاورزی، تجارت چای، زعفران و دیگر محصولات غذائی برخوردار است.