بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران معرفی اصنافی است که دارای مجوز فعالیت و یا جواز کسب می‌باشند.