هدف وب سایت هزار و یک شب ارتقاء دانش نویسندگی (خصوصا در حیطه ادبیات نمایشی)، معرفی نویسندگانی که امکان نشر نوشته‌های خود را ندارند، معرفی کتب و نشریات و ارتقاء فرهنگ کتابخوانی می‌باشد.