کارخانه تولیدی ماهریس بافت در حال حاضر با تولید انواع فرش ماشینی یکی از تولید کنندگان عمده فرش در ایران می باشد که این کارخانه از سال 1354 با نام فرش مازندران شروع به کار کرد که پس از جابجایی مکان و تغییراتی در ساختار کارخانه و با بکارگیری نیروهای متخصص و دستگاههای مدرن در سال 1372 تحولی خاص در صنعت فرش ماشینی ایجاد نمود بطوریکه امروزه با تولید صدها متر فرش درروز درقالب طرحها و رنگهای متنوع توانسته جایگاه خاصی در صنعت نساجی پیدا کند.