گالری شهید آوینی شامل تصاویر و پوسترهای هنری مربوط به شهید آوینی می‌باشد.