شرکت بازرگانی نگین داران تجارت در تاریخ 3/10/1383 در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی درتهران با شماره 237197 به ثبت رسیده و به عضویت این اداره در آمده است. فعالیت این شرکت تهیه پارچه ها و pvc های ایرانی وخارجی و تولید روکش اماده صندلی خودرو در رنگها و طرحهای متفاوت وتوزیع ان در داخل وخارج از کشور.و ارائه کلیه تزئینات خودرو برای مشتریان خود میباشد.