گروه تولیدی بادی ساز واردات و فروش وسایل تفریحی و پارکی کودکان همراه با مشاوره و راه اندازی مکانهای بازی کودک می‌باشد.