تولیدی ورزشی ایرانیان تولید کننده انواع تورهای استاندارد ورزشی با دوام بالا - تور کشی سقف سالنهای ورزشی-تورکشی و جدا سازی سالنهای ورزشی-تور کشی محوطه های باز بوسیله تورهای ابریشمی مدل fix می‌باشد.