صنایع تولیدی ورزشی مدرن تولید کننده انواع دستگاههای بدنسازی، دروازه های فوتبال، فونسال، هندبال، پایه های والیبال، بدمینتون، تنیس، میز پینگ پنگ و انواع سکوهای داوری می‌باشد.