این سایت نوعی سیستم محاسباتی را برای درجه‌بندی و رده‌بندی تیم‌های فوتبال معرفی می‌نماید. این سیستم محاسباتی در سال ۱۹۹۷ توسط فردی به نام باب‌روپان پایه‌گذاری شد و به فدراسیون فوتبال بین‌المللی ارائه گردید. این سیستم هم‌چنین در رده‌بندی گروه‌های شطرنج نیز به‌کار می‌رود. وی مدعی پایه‌گذاری اولین شبکه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی سیستم فوق‌الذکر می‌باشد. رده‌بندی بر اساس فرمول ذیل صورت می‌گیرد: Rn = Ro + kx (w-we) Rn رده‌ی تیم مورد نظر در طول برگزاری مسابقات ، Ro رده‌ی گروهی تیم قبل از مسابقات ، k بسته به نوع مسابقه تغییر می‌کند (معین‌کننده نوع مسابقات) برای مثال: ۶۰ در این گروه نشانه‌ی مسابقات فینال و۲۰ نشان‌دهنده‌ی مسابقه‌های دوستانه است ، w نتیجه‌ی بازی را نشان می‌دهد و we حد نصاب نمره‌ی اکتسابی در فینال می‌باشد.