تولید کننده انواع پوشاک ورزشی و تیمی همچنین وارد کننده پوشاک ورزشی، کفش ورزشی و نیز توپ و ساک ورزشی است. از دیگر فعالیت های این شرکت چاپ روی انواع پوشاک ورزشی و غیره نیز می باشد.