بورس یکی از بهترین مکانها برای سرمایه گذاری است.نوسان قیمت سهام شرکتها در بازار بورس امکان سود آوری فراوانی را برای سهامداران فراهم می اورد و برعکس سهامدارانی که در مقابل این نوسان قیمت منفعل عمل میکنند همیشه متضرر هستند در چند سال گذشته افراد فعال در بورس ایران سرمایه خود را حتی تا 100 برابر افزایش داده اند.