پژوهشکده توسعه تکنولوژی درسال 1373 به تأیید هیأت امناء جهاد دانشگاهی رسید و پس از اخذ موافقت اصولی از اواخر سال 1378 شروع به فعالیت نموده و در سال 1382 موفق به اخذ موافقت قطعی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری گردید. پیش از این پژوهشکده به مدت 20 سال در چارچوب جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف فعال بوده و اقدامات انجام گرفته نیز در کارنامه فعالیت این نهاد طی سالهای 1379 _ 1359 قابل رؤیت می­باشد. محورهای عمده فعالیت پژوهشکده­، انجام پژوهشهای علمی و کاربردی ، تحقیقات نیمه صنعتی ، مطالعه و مشاوره علمی و فنی ، انتشار مقالات علمی ، ارائه خدمات تخصصی و بهره برداری از نتایج طرحهای تحقیقاتی است.