غذاکده مائده با بیش از 15 سال سابقه کاری و با رعایت اصول اخلاقی و شرعی در تهیه مواد و غذا با شرکتها همکاری می کند که نشان دهنده سابقه فعالیت غذاکده می باشد. غذاکده مائده با آشپزخانه ای با متراژ 300 متر با کلیه امکانات و با ظرفیت پخت 5000 پرس غذا در هر وعده با شرکتها و موسسات و مشتریان حضوری به صورت delivery فعالیت دارد.