پایگاه اینترنتی شیمانا در سال 1382 با اهداف زیر راه اندازی شد: <br /> 1- ارایه خدمات آموزش الکترونیک<br /> 2- اطلاع رسانی اخبار کنکور<br /> 3- مشاوره و پشتیبانی علمی<br /> 4- برگزاری دوره ها و آزمون های آنلاین<br /> 5- راه اندازی آموزشگاه علمی آزاد هوشمند تحت وب. با گذشت زمان و افزایش تجربه کادر مدیریتی، به تدریج بر خدمات پایگاه اینترنتی شیمانا افزوده شده است و هم اکنون با ارایه خدمات فراوان به اعضاء خود به عنوان یکی از قویترین پایگاه های اینترنتی آموزشی کشور مطرح است.