این سایت درباره فیزیک پلاسما و کاربردهای آن اطلاعاتی را ارائه می‌دهد. هدف این مرکز افزایش آگاهی و اطلاعات مردم درباره‌ی این علم و کاربردهای آن می‌باشد. این مرکز پنج‌شنبه‌ی هر ماه اقدام به برگزاری جلساتی می‌نماید و درباره‌ی فیزیک پلاسما به بحث و بررسی می‌پردازد. همگان می‌توانند در این جلسات حاضر شوند. این سایت شما را با اعضای تشکیل‌دهنده‌ی این گروه آشنا می‌کند و شما می‌توانید به آخرین اطلاعات درباره‌ی فیزیک پلاسما دست یابید و به سایر لینک‌های مرتبط با این موضوع متصل شوید.