ایرانیان اسب دوست برای اولین بار، دست در دست یکدیگر با همت و همدلی خود بزرگترین جشنواره ویژه صنعت اسب کشور، اسب های ایرانی و ورزش سوارکاری را با عنوان «اسبواره اَسپَهان» برگزار می نمایند.پس از آنکه در سال 85 و همزمان با سال اصفهان، پایتخت فرهنگی جهان اسلام، با همکاری عاشقان اسب ایرانی و تلاش مثال زدنی عوامل برگزاری و شرکت کنندگان، شاهد برگزاری اولین نمایش اسب های خالص ایرانی تحت عنوان اسطوره های زیبایی بودیم، قصد داریم امسال، برنامه اصلی خود را که در ذهن می پروراندیم، به مرحله اجرا درآوریم. اصفهان به خود می بالد که میزبان اسب های بی نظیر ایرانی، مالکان، متخصصان، فعالان حوزه های مختلف و علاقه مندان به ورزش سوارکاری باشد. امیدواریم که با یاری و همکاری همه اقشار جامعه سوارکاری و اسبداری کشور، بتوانیم حرکتی مثبت در راه پیشرفت صنعت اسب ایران انجام دهیم.