سایت کار آفرینی شامل جشنواره کارآفرینی، مهمترین اخبار، کارجویان، اطلاعات کارآفرینی و غیره می‌باشد.