سایت بدنسازی رسالت به خاطر علاقه مندان زیاد به این ورزش که در حال حاضر و در عصر کامپیوتر ورزش ما در بحساب می آید و برای پاسخگویی به سوالات علاقمندان و اطلاع رسانی در زمینه برنامه های ورزشی و تغذیه صحیح و اطلاع رسانی از متدها و سیستمهای مختلف ورزشی و ترویج و توسعه ورزش در حد قهرمانی و همگانی در دسترس اهل علم و هنر قرار گرفته است. استاد احد همتی با تجربیات شایان در زمینه ورزشهای رزمی و قدرتی و بدنسازی و داشتن مدارک عالیه از دانشگاه نیویورک آمریکا و مدرک مربیگری از فدراسیون پرورش اندام ایران مفتخر است تا راهنمائیهای لازم را در زمینه برنامه های ورزشی و تغذیه در اختیار علاقه مندان قرار دهد.