پایگاه اطلاع رسانی اسب ایرانی به عنوان اولین پایگاه در زمینه اسب به زبان فارسی بر روی شبکه جهانی می باشد که به همت گروه تحقیق و توسعه اسب ایرانی و در مردادماه 1381 همزمان با سال اسب راه اندازی شده است. این پایگاه پس از یک سال فعالیت موفق، به دلیل ایجاد مشکلات ثبت اسم خود که توسط دیگران مورد استفاده قرار گرفته بود، به مدت بیش از 2 سال تعطیل بود و در نهایت بار دیگر و این بار با آدرس جدید، همزمان با عید سعید فطر سال 1384 شمسی (آبان ماه)، فعالیت خود را از سر گرفت.