شرکت تهران رامتین به عنوان وارد کننده مواد شیمیایی مورد نیاز در معادن کشور و همچنین یکی از صادرکنندگان عمده صنایع سنگ کشور می باشد.