شرکت شهاب در سال ۱۳۴۲ بعنوان یک فروشگاه تعمیر رادیو آغاز بکار کرد.از سال ۱۳۳۰شرکت شهاب اقدام به ورود قطعات یدکی از خارج نمود و در سال ۱۳۳۵ شرکت سهامی خاص رادیو شهاب تاسیس گردید.در سال ۱۳۳۶ با تاسیس اولین فرستنده تلویزیون در ایران شرکت شهاب اقدام به واردات تلویزیون نمود.