شرکت رسا رایانه در سال 1381 در زمینه شبکه های مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات و انجام کلیه فرایند های مشاوره، طراحی، ارائه محصول، نصب و راه اندازی وپشتیبانی در این حوزه تاسیس گردید. این شرکت با بکارگیری آخرین تکنولوژی های روز در راه اندازی بسیاری از شبکه های گسترده و راه دور(Remote Access & WAN) شامل واحد های ISP و ITSP به موفقیتهای بزرگی دست یافته است.