سایت خانه تئاتر شامل اخبار، برنامه سالن ها، آلبوم عکس، تاریخ تئاتر ایران، هیات مدیره، اساسنامه و غیره می‌باشد.