بانک اطلاعاتی صنایع ایران مشاوره خدمات کامپیوتر و طراحی وب سایت می‌باشد.