خلاء وجود شرکتهای داخلی در تامین نیازERP و نرم افزارهای یکپارچه مدیریتی مورد نیاز سازمانهای کشور سبب گردید که شرکت QLink Corporation آمریکا بهمراه سازمان مدیریت فرا اقدام به تاسیس شرکت فراراه سیستم در ایران بنماید. اساس فعالیت شرکت فراراه سیستم بر بومی سازی نرم افزار ERP و سایر سیستمهای یکپارچه مدیریتی شرکت QLink در ایران و فروش این محصولات در کشور و منطقه می باشد.تجارب با ارزش و مستمر شرکت QLink در تولید نرم افزارهای مورد نیاز سازمانها به ویژه ERP در آمریکا و همچنین قابلیت سازمان مدیریت فرا در فهم مسائل سازمانهای ایرانی و فضای کسب و کار در کشور، پشتوانه با ارزشی برای اعتبار و کارایی محصولات و خدمات شرکت فرا راه سیستم برای سازمانهای کشور می‌باشد.