سایت موزه علم وصنعت ارائه کننده نمایش های مجازی درباره موضوعات مختلف از لوکوموتیو و هواپیما گرفته تا عکاسی و نیروی هسته ای می‌باشد.