سایت هنرکده سایت تخصصی هنرهای روز می‌باشد که شامل مطالب آموزشی خمیر، گل چینی، گل بلندر،دکوپاژ، جعبه سازی، شمع سازی و غیره می‌باشد.