شرکت نوین تجارت پارسیان در زمینه مواد شیمیایی و قطعات کامپیوتر و قطعات دوربین و غیره می‌باشد.