سایت هنرهای اسلامی شامل معماری، هنر عاشورا، موزه، کتابخانه، آرشیو ماهانه و غیره می‌باشد.