موسسه گفتگوی ادیان با هدف اطلاع رسانی در حوزه دین اقدام به نشر اخبار دین نموده و معرفی مقالات و سایر مطالب پرداخته است.