وب سایت سید محمد خاتمی شامل زندگینامه، اخبار، سخنرانیها، گالری و غیره می‌باشد.