شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به عنوان یکی از پیشگامان ارائه سرویس اینترنت پرسرعت در سطح کشور می باشد.