سیستم مدیریت تبلیغات اینترنتی سوران تحت حمایت شرکت رهنما و سیستم پرداخت (گسترده ترین سیستم خدمات تجارت الکترونیک و خرید و فروش اینترنتی در ایران) می باشد.<br /> سوران با سایت آگهی ها و نیازمندیهای رایگان رهنما نیز همکار است.