سایت جدید و اختصاصی مرحوم بابک بیات به توسط آقای داریوش مومن راه اندازی شده است. با توجه به فیلتر شدن سایت اختصاصی مرحوم بابک بیات و بنا به نظر آن مرحوم قبل از فوت، این سایت فعال گردیده است. شایان ذکر است سایت جدید به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود و اطلاع کاملی از بابت بیات را در اختیار کاربران قرار می دهد. زندگی نامه، آلبوم عکس، موسیقی فیلم، جشنواره ها، خانواده بیات و دفتر یاد بود از بخش های اصلی این سایت است.