کتاب زرد کیش شامل اطلاعات مفید تجاری و خدمات مالی و غیره می‌باشد.